Over school

De Driehoek

Naam en situering

Basisschool De Driehoek ligt in Griendtsveen, een peeldorpje met ongeveer 600 inwoners, de naam de Driehoek is aan de school gegeven na een ingrijpende verbouwing in 1983. Het gebouw dateert oorspronkelijk uit 1907 en is tot 1961 een katholieke meisjesschool geweest.

Oorspronkelijk is de naam gekozen vanwege de geografische ligging van het dorp. Voor ons staat de Driehoek voor een gemeenschappelijke basis. Iedereen binnen deze Driehoek is van evenveel waarde en krijgt de kans om zichzelf te zijn. Binnen de Driehoek voelen kinderen zich op hun gemak.

Vanuit deze basis willen we onderwijs geven dat recht doet aan de kwaliteiten van kinderen en leerkrachten. Iedereen mag zijn sterke kanten laten zien, maar ook zijn zwakke. Het kind staat centraal op de Driehoek. De hoeken worden gevormd door team, ouders en omgeving.

De hoeken zorgen samen voor de geborgenheid en het leren binnen de Driehoek. Ook in 2005 is de school verbouwd en is er een nieuw gedeelte aan toegevoegd. Onze school heeft de beschikking over vier lokalen, waarvan één speelwerklokaal.

Er is een gemeenschappelijke ruimte, die door de kleuters ook als speelzaal wordt gebruikt. We hebben een speelplaats, die groot genoeg is, om alle kinderen veilig te kunnen laten spelen.

Schoolbestuur

Op 1 januari 2005 is Dynamiek Scholengroep van start gegaan. Dynamiek Scholengroep verzorgt primair onderwijs in de gemeentes Horst aan de Maas en Venray. Als bestuursvorm is gekozen voor een model met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Dat houdt in dat het College van Bestuur het centrale bestuursorgaan van de Dynamiek Scholengroep is.

Het College van Bestuur heeft een groot aantal taken waaronder: 

  • De zorg voor huisvesting.
  • Het doelmatig beheer van financiële, materiële- en personele middelen, het vaststellen van het strategisch beleid.
  • Het vaststellen van de begroting.
  • Externe contacten met gemeenten en andere partijen.
  • De zorg voor de veiligheid en de gezondheid en de overige arbeidsomstandigheden in de schoolgebouwen.


Samenstelling en bereikbaarheid van het College van Bestuur: de heer Jos Baggen, voorzitter, en Karin Albers. 

Bereikbaarheid van het College van Bestuur:

Postadres
Postbus 6162
5960 AD Horst

Bezoekadres
Expeditiestraat 3a
5961 PX Horst
Telefoon: 077-4678020
Website: www.dynamiek.nu
E-mail: info@dynamiek.nu