Missie / visie

Waar staat de school voor

 

De missie van de Driehoek luidt:

 

                            “ Ieder kind is anders en heeft talent,

                                samen leren worden wie je bent.”

 

In deze missie komt het centrale doel van onze school tot uitdrukking. Elk kind heeft recht op GELUK!

Geluk is een gevoel van nu en niet in de toekomst! Het mooiste wat je kunt worden is jezelf!

Visie

Op de Driehoek respecteren we elkaar zoals we zijn. Wij accepteren dat ieder verschilt in talent, tempo en temperament en stimuleren hiermee de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. Het onderstaand gedicht brengt dit treffend onder woorden.

                                           Durf te stralen,
                   je dient de wereld niet door je klein te houden!

 

                                  Durf te ervaren wat je kunt!

 

De Driehoek wil een optimale begeleiding bieden door:

* kinderen een veilige leeromgeving aan te bieden waarbinnen zij zichzelf kunnen ontplooien;

* kinderen te leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, voor elkaar en voor hun leefomgeving;

* op alle niveaus samen te werken aan kennisuitbreiding van de kernvakken;

* kinderen voor te bereiden op een zelfstandige en zinvolle rol in de samenleving.

Kijk naar mogelijkheden, dat motiveert om het beste naar boven te halen! De Driehoek wil een open en uitdagende school zijn, die gelooft in de unieke mogelijkheden van elk kind.

Kernwaarden

Om de kinderen geluk te laten ervaren stellen we de onderstaande kernwaarden centraal:

* Eigenheid: wij stimuleren kinderen te worden/blijven wie ze zijn.

* Betrokkenheid: om betrokkenheid te bereiken op de Driehoek gaan we talent (h)erkennen, werken vanuit intrinsieke motivatie vanuit het kind.

* Persoonlijke ontwikkeling: wij realiseren passend onderwijs door aan te sluiten bij de persoonlijke ontwikkeling van het kind. We willen ieder kind laten groeien op zijn/haar eigen tempo en helpen om realistische maar tegelijkertijd ambitieuze doelen te stellen.

De Driehoek DSC_2566