Schoolgids

Waarom een schoolgids voor ouders?

Scholen verschillen onderling steeds meer, in sfeer en in wat de kinderen er leren.
Deze gids geeft aan waar onze school voor staat.
We hopen dat we met deze informatie duidelijk kunnen maken hoe wij op onze school vorm geven aan goed basisonderwijs in Griendtsveen.

Wat staat er in deze schoolgids?

In deze gids vertellen wij:

  • hoe de opzet van ons onderwijs is;
  • hoe onze zorg voor de leerlingen is georganiseerd;
  • hoe wij de resultaten meten;
  • hoe wij u daarvan op de hoogte stellen
  • over formele zaken als vakantie- en verlofregelingen, regeling school- en vakantietijden, festiviteiten, inspraak en de klachtenregeling. Verder kunt u lezen wat wij van u verwachten, zoals:
  • Uw aanwezigheid op de ouderavonden en bij de rapportbesprekingen;
  • Uw verdere participatie ter ondersteuning van het onderwijs aan de Driehoek.

Drempel

Ouders hebben vaak allerlei vragen over school. Ze zeggen soms: “Wat ik altijd al heb willen weten....” Als we dan vragen waarom ze deze vragen niet eerder stelden, horen we vaak “Och, ik wilde niemand lastig vallen.” Dat is jammer. Denk niet te snel dat u iemand lastig valt. Indien u vragen hebt, stel ze dan. Blijf niet wachten aan de poort voor de school, maar stap over die lage drempel naar binnen. Ons team zal proberen antwoord te geven op uw vragen.

Sinds 2012-2013 maakt de Driehoek gebruik van isy-school. Via dit communicatiesysteem delen wij het nieuws met onze ouders. Vanaf dit jaar gaan we hiernaast de isy-schoolagenda gebruiken en komt de kalender te vervallen. De kinderen ontvangen wel aan het begin van het schooljaar een informatie / telefoonboekje met huishoudelijke informatie die eerst in de schoolagenda verwerkt was.
We zullen u over de werking van de schoolagenda informeren. Het zal even wennen zijn om geen schoolkalender meer te ontvangen. We zijn ervan overtuigd dat door goed gebruik van de schoolagenda we u met meer detail voor actualiteit en inhoud kunnen infomeren van onze schoolactiviteiten gedurende het schooljaar.

Waar in deze schoolgids over ouders wordt gesproken, bedoelen we uiteraard ook verzorgers.

Reacties

Indien u nog vragen hebt over één van de onderwerpen in deze gids, kunt u vanzelfsprekend altijd contact opnemen met de school.

Wij hopen dat deze schoolgids u voldoende informatie geeft over basisschool de Driehoek.Download de gehele schoolgids