Cluster blauw


Naar de schoolgids index


De Driehoek werkt intensief samen met 7 basisscholen vanDynamiek scholengroep. Samen vormen zij cluster blauw. Op verschillende niveaus en gebieden worden elkaars kwaliteiten gedeeld en effectief ingezet om de onderwijskwaliteit op alle locaties optimaal in te richten. Voor de Driehoek als kleine school is dit een gunstige ontwikkeling, faciliteiten die eerst niet realiseerbaar waren behoren nu tot mogelijkheden. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids