Naam en situering


Naar de schoolgids index


Basisschool De Driehoek ligt in Griendtsveen, een peeldorpje met ongeveer 600 inwoners, de naam de Driehoek is aan de school gegeven na een ingrijpende verbouwing in 1983. Het gebouw dateert oorspronkelijk uit 1907 en is tot 1961 een katholieke meisjesschool geweest.
Oorspronkelijk is de naam gekozen vanwege de geografische ligging van het dorp.
Voor ons staat de Driehoek voor een gemeenschappelijke basis. Iedereen binnen deze Driehoek is van evenveel waarde en krijgt de kans om zichzelf te zijn.
Binnen de Driehoek voelen kinderen zich op hun gemak.
Vanuit deze basis willen we onderwijs geven dat recht doet aan de kwaliteiten van kinderen en leerkrachten. Iedereen mag zijn sterke kanten laten zien, maar ook zijn zwakke.
Het kind staat centraal op de Driehoek. De hoeken worden gevormd door team, ouders en omgeving. De hoeken zorgen samen voor de geborgenheid en het leren binnen de Driehoek.
Ook in 2005 is de school verbouwd en is er een nieuw gedeelte aan toegevoegd.
Onze school heeft thans de beschikking over vier lokalen, waarvan één speelwerklokaal.
Tevens beschikt de school over een gemeenschappelijke ruimte, die ook door de kleuters als speelzaal wordt gebruikt.
We hebben een speelplaats, die groot genoeg is, om alle kinderen veilig te kunnen laten spelen. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids