Schoolbestuur


Naar de schoolgids index


Op 1 januari 2005 is Dynamiek Scholengroep van start gegaan. Dynamiek Scholengroep verzorgt primair
onderwijs in de gemeentes Horst aan de Maas en Venray. Als bestuursvorm is gekozen voor een model met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Dat houdt in dat het College van Bestuur het centrale bestuursorgaan van de Dynamiek Scholengroep is.
Het College van Bestuur heeft een groot aantal taken waaronder:

  • de zorg voor huisvesting,
  • het doelmatig beheer van financiële, materiële- en personele middelen, het vaststellen van het strategisch beleid,
  • het vaststellen van de begroting,
  • externe contacten met gemeenten en andere partijen,
  • de zorg voor de veiligheid en de gezondheid en de overige arbeidsomstandigheden in de schoolgebouwen.

Samenstelling en bereikbaarheid van het College van Bestuur:
de heer Jos Baggen a.i. , voorzitter

Bereikbaarheid van het College van Bestuur:
Postadres:
Postbus 6162
5960 AD Horst

Bezoekadres: Expeditiestraat 3a 5961 PX Horst

telefoon: 077-4678020
Website: www.dynamiek.nu
E-mail: info@dynamiek.nu 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids