Schoolgrootte


Naar de schoolgids index


Basisschool de Driehoek is een kleine school binnen Dynamiek Scholengroep. Op dit moment bezoeken

ongeveer 65 kinderen onze school. Zij zijn verdeeld over 3 groepen.
Aan de school zijn 4 leerkrachten verbonden. De directeur verzorgt ook de leiding op basisschool de Wouter in America. Hij is op dinsdag en vrijdag aanwezig op de Driehoek. Tevens zijn aan onze school een intern begeleider, een vakleerkracht muziek, een onderwijsassistent, een administratief medewerkster en een conciërge verbonden. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids