Schooltijden


Naar de schoolgids index


De schooltijden zijn:

Groepen 1 t/m 3:
Maandag, dinsdag en donderdag:
08.30 - 12.00 uur
13.00 - 15.00 uur

Woensdag:
08.30 - 12.15 uur

Vrijdag:
08.30 - 12.00 uur

Groepen 4 t/m 8: 
Maandag, dinsdag en donderdag:
08.30 - 12.00 uur 
13.00 - 15.00 uur 

Woensdag:
08.30 - 12.15 uur 

Vrijdag:
08.30 - 12.00 uur
13.00 - 15.00 uur

De ochtendpauze voor de groepen 1 t/m 8 is van 10.15 uur tot 10.30 uur.

De groepen 1, 2 en 3 hebben op vrijdagmiddag geen school.

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Leerlingen
moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur les krijgen. In de laatste 4
schooljaren (bovenbouw) 3.760 uur.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids