Schoolverzuim


Naar de schoolgids index


Schoolverzuim moet zoveel mogelijk vermeden worden. Daar zijn wij het met z ́n allen wel over eens. In de eerste plaats omwille van het kind, dat een zo min mogelijk onderbroken leerlijn moet afleggen. Maar ook in het belang van de school. Iedereen weet hoe moeilijk het is voortgang aan het onderwijs te geven als tijdens een griepepidemie bijvoorbeeld een deel van de groep thuis is.
Allerlei activiteiten, of het nu een test, toets of nieuw reken- of taalprobleem is, moeten worden uitgesteld. Verzuim gedurende de schooltijd moet dus zoveel mogelijk worden vermeden, maar ziek is ziek.
Als uw kind niet of niet op tijd op school aanwezig kan zijn, vernemen wij dit graag zo spoedig mogelijk, voor het begin van de lessen. Ook maken wij ons zorgen als uw kind niet op tijd aanwezig is.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids