Vakantietijden


Naar de schoolgids index


Het vakantierooster komt o.a. tot stand in overleg met scholen voor het voortgezet onderwijs in de regio.
Toch kan het voorkomen dat ouders met kinderen in zowel basis- als voortgezet onderwijs met verschillende vakanties te maken krijgen. Ook plaatselijke omstandigheden (bv. limonollen) kunnen er de oorzaak van zijn dat er verschillen zijn tussen de basisscholen uit Horst. Het vakantierooster wordt door het bestuur vastgesteld. De MR heeft over het vakantierooster adviesrecht.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids