Eerste H. Communie en Vormsel


Naar de schoolgids index


Onze school gaat uit van een katholieke levensovertuiging. Daarom willen wij de communie en het vormsel ondersteunen.
Dit zal voor een deel in de groep plaatsvinden, maar er zullen ook activiteiten buiten de school plaatsvinden. Dit heeft voordelen: de kinderen zien in dat het niet alleen maar feest is, er moet ook voor gewerkt worden; de leerstof komt niet in het gedrang, het is een deel van de opvoeding en daar spelen ouders ook een hele grote rol in. De ouders zijn verantwoordelijk voor de viering. De school helpt waar ze kan. We hopen op een hele fijne samenwerking. Ook de parochie heeft hierin een duidelijke taak.
De kinderen van groep 7 en 8 kunnen worden gevormd. Dag en datum worden medebepaald door het Bisdom en de parochie, omdat we afhankelijk zijn van de zgn. vormheer van het Bisdom Roermond. De ouders zullen tijdig bericht krijgen.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids