Inlooptijd/ op tijd, maar niet te vroeg


Naar de schoolgids index


Het toezicht op het speelplein start 10 minuten voor aanvang van de lessen.
Om 8.30 en 13.00 gaan de kinderen in rijen naar binnen. De ouders van de groep 1,2 en 3 mogen mee naar binnen voor de inloopactiviteit. We verzoeken de ouders vanaf groep 4 aan het einde van de lestijd het groepslokaal te bezoeken om de leerkrachten aan te spreken. Zo kunnen we tijdig met de lesactiviteiten beginnen.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids