Met de fiets naar school


Naar de schoolgids index


In overleg met de kinderraad hebben we besloten om duidelijk te zijn over het wel of niet meenemen van fietsen, stepjes etc. De kinderraad vindt dat kinderen die binnen het onderstaand kader wonen zonder fiets naar school kunnen komen. Ook namens het team willen we jullie vragen hier gehoor aan te geven. De meeste kinderen wonen binnen een paar minuten loopafstand. We hebben maar een beperkte stalling. De afgelopen periode stonden er soms zoveel fietsen dat er niet meer lekker gespeeld kon worden. De school is niet verantwoordelijk voor beschadiging/ diefstal. Door het gebrek aan ruimte vallen er ook regelmatig meerdere fietsen.
We verzoeken u om zo min mogelijk gebruik te maken van de auto. Dit zorgt voor gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties voor de school. Om 12.00 en 15.00 komen de kinderen naar het pleintje bij de kerk. Deze ophaalplek zorgt voor een overzichtelijke (verkeers)situatie aan het einde van de lestijd.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids