Sponsoring


Naar de schoolgids index


Sponsoractiviteiten binnen Dynamiek Scholengroep zijn gericht op het vergroten van het budget, het aanwenden van middelen of diensten die Dynamiek Scholengroep in staat stellen extra onderwijskwaliteit te leveren, welke niet realiseerbaar zijn via de reguliere bekostiging van de overheid. Sponsoring wordt niet ingezet voor het wegwerken van de financiële tekorten of het bekostigen van een deel van de exploitatie. Sponsoring heeft dus geen betrekking op standaardbedrijfsvoering. Als sponsorgelden wegvallen, mag de kwaliteit van het onderwijs niet in gevaar komen. Kenmerk van de sponsorsituatie is dat er geen inhoudelijke productrelatie bestaat tussen de sponsor en de gesponsorde school. De relatie tussen het onderwijs en het bedrijfsleven is dan ook slechts levensvatbaar als de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs voorop staat. Voor meer informatie omtrent sponsoring verwijzen wij naar het handboek van Dynamiek Scholengroep (www.dynamiek.nu).


Download deze pagina Download de gehele schoolgids