WA-verzekering


Naar de schoolgids index


Door de school is voor alle kinderen en personeelsleden een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is uitsluitend van kracht voor wat in schoolverband gebeurt zoals schoolreisjes, zwemmen, excursies, sportdagen e.d. Behalve personeelsleden zijn ook de ouders die op de een of andere manier de kinderen begeleiden verzekerd. De verzekering dekt vooral lichamelijke schade en bijvoorbeeld niet een kapotte jas of fiets.
Vergoeding van geneeskundige behandeling vindt plaats wanneer medische kosten niet door een andere verzekering worden gedekt.
Mocht een leerling moedwillig schade veroorzaken aan de school of aan andere zaken van de school of van een andere leerling, dan is het mogelijk dat de leerling (ouders) rechtstreeks aansprakelijk gesteld worden voor de schade. U kunt zich voor een dergelijk risico verzekeren door middel van een WA- verzekering. Voor door kinderen meegebrachte spullen aanvaarden wij bij schade/ diefstal als school geen aansprakelijkheid.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids