Het klimaat op school


Naar de schoolgids index


Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Wij proberen daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat aan te bieden. Een kind leert op die manier wat het van ons kan verwachten, maar ook op welke wijze het zichzelf aan kan passen aan school en samenleving. We hechten belang aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden, zodat kinderen leren hoe ze met elkaar om moeten gaan. De kinderen moeten het gevoel hebben dat ze op hun leerkracht kunnen vertrouwen en terug kunnen vallen. Wij proberen dit te bereiken door rekening te houden met de individuele verschillen en door zoveel mogelijk een luisterend oor te bieden aan de kinderen die daarom vragen. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids