De juiste instructie


Naar de schoolgids index


De groepsleerkracht kiest in zijn relatie tot de kinderen de ene keer de rol van regisseur en dan weer die van coach. De opgave is een evenwicht te zoeken tussen kennis doorgeven en het kind zelf laten ontdekken.
Differentiëren is noodzaak. Kinderen moeten op hun eigen niveau kunnen werken. Dat willen ze ook. Ze willen laten zien dat ze competent en autonoom zijn. Maar uiteraard zijn ze ook psychologischewezens en hebben ze grote behoefte aan relaties. Dus ‘eigen niveau’ betekent niet individueelonderwijs. Om te kunnen differentiëren is het van belang dat instructies zeer effectief gegeven kunnenworden. Effectief betekent: ‘doelmatig’ en een instructie is ‘een aanwijzing van watgedaan en hoe gehandeld moet/kan worden’.

Kinderen willen niet onnodig wachten op instructies. Ze willen vooruit met hun werk. Het geven van een effectieve instructie is een voorwaarde om goed te kunnen differentiëren in je klas. Hierdoor maak je het voor jezelf als leerkracht ook mogelijk om meerdere instructies aan groepen kinderen en zelfs individuele kinderen te geven als dat nodig is.

De instructiebehoefte van de kinderen hebben we voor de kernvakken (in opbouw van spelling, rekenen, technisch lezen en begrijpend lezen) uitgewerkt in een groepsplan. Dit is een overzicht van de klas waarin omschreven staat waar de kinderen staan in hun ontwikkeling en wat ze nodig hebben om de volgende stap te maken. Hetwerken met groepsplannenis een cyclisch proces. Per periode (± 13 weken) wordt bepaald of de leerroute en bijbehorende doelen voor ieder kind de meest effectieve zijn.
De leerkracht heeft een volledig overzicht van de groep, weet wat nodig is en kan hier effectief naar handelen.

Er zijn voorwaarden en aandachtspunten gekoppeld aan het geven van een effectieve instructie. Jemoet als leerkracht de leerlijn en (tussen)doelen kennen en de lesstof volledig “in de vingers” hebben.Het is niet wenselijk wanneer je steeds je methodeboek of handleiding nodig hebt tijdens de instructie;dat gaat ten koste van de ‘focus op de kinderen’.
Het is van belang dat je gericht bent op de (re)actie van de kinderen. Met andere woorden: je let op het welbevinden en de betrokkenheid, om zo te zien hoe de instructie binnenkomt.

Een goede voorbereiding is een voorwaarde, inclusief planning van de onderwijsactiviteiten en een goed klassenmanagement. Dit houdt onder andere in dat afspraken helder zijn voor kinderen. Ze weten of ze zelfstandig of samen mogen werken, welke materialen ze mogen gebruiken, welke tijd ze hebben voor hun taken, waar ze mogen werken en wat de criteria zijn. Daarnaast is het ook belangrijk dat het duidelijk is wat ze mogen doen als ze klaar zijn. Hierdoor houd je weer tijd over voor de zaken waar ze jou echt voor nodig hebben. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids