Zelfstandig werken en samenwerken


Naar de schoolgids index


Het merendeel van het werk vindt plaats in de groep bij de eigen leerkracht(en). De instructie wordt veelal klassikaal gestart; hoewel er in toenemende mate meer gedifferentieerd wordt: niet alle kinderen zijn met dezelfde stof bezig. Een deel van de groep kan na deze instructie vrijwel direct aan de slag, terwijl een ander deel of individuele kinderen nog extra en/of andersoortige instructie nodig hebben.

Bij het inoefenen wordt gekeken wat in de gegeven situatie de meest doelmatige organisatie is en wat voor het kind het meest betekenisvol is. Bovendien werken kinderen steeds vaker zelfstandig: zij zijnimmers ‘eigenaar’ van hunleren. We proberen ons onderwijs hier steeds meer op af te stemmen: een belangrijk ontwikkelingsfacet binnen onze school in de komende jaren. We doen dit door goed naar kinderen te kijken en door goed naar ze te luisteren, door ze te leren hoe ze kunnen leren, door ze een grote mate van zelfstandigheid bij te brengen en door ze zoveel mogelijk op eigen kracht te begeleiden in hun ontwikkeling tot individuen die volledig kunnen participeren in onze samenleving.

U weet waarschijnlijk uit eigen ervaring dat kinderen van elkaar leren. Wij vinden het belangrijk dat ze ook van elkaar leren en vertellen hoe ze een taak hebben afgemaakt of een probleem hebben opgelost en dat ze leren samenwerken in de klas en in kleine groepjes.
We gebruiken een schoolbrede weektaak. Op dit formulier geeft de leerkracht op voor ieder kind op passend niveau aan welke opdrachten en verwerking de actuele week door het kind gemaakt gaat worden. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids