De overgang naar het voortgezet onderwijs


Naar de schoolgids index


Na acht jaar gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Dat betekent voor de kinderen een hele overgang van een vertrouwde omgeving naar een grote school in een andere plaats. Tijdens een persoonlijk gesprek voor het eerste rapport in groep 8 stippelen we gezamenlijk al een lijn uit van de keuzemogelijkheden van uw kind.
In februari/ maart geeft de school haar definitief advies. Dit advies is gebaseerd op de vorderingen en resultaten die het kind gedurende zijn periode op school behaald heeft.

Uit gegevens van ons leerlingvolgsysteem heeft de groepsleerkracht een goed beeld van de mogelijkheden van uw kind gekregen. Verder spelen natuurlijk werkhouding en interesse van het kind een heel voorname rol bij de advisering.

In het voorjaar houden de diverse scholen voor voortgezet onderwijs hun open dagen. Wij adviseren de kinderen altijd om hier met hun ouders naar toe te gaan. In maart dienen ouders vervolgens zelf hun kind aan te melden op een school voor voortgezet onderwijs. Van de basisschool ontvangen ouders ook een onderwijskundig rapport dat ze bij de aanmelding dienen te overleggen.
Met de scholen voor voortgezet onderwijs bestaat een goed contact. Regelmatig worden wij schriftelijk op de hoogte gehouden van de resultaten van de kinderen. Hieruit is voor ons af te leiden of de advisering achteraf al dan niet juist is geweest.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids