Doorstroombeleid onderbouw


Naar de schoolgids index


Volgens landelijke richtlijnen stromen kinderen die 4 jaar worden in de periode tot 1 januariin groep 1 in. Kinderen die na 1 januari 4 jaar worden, stromen in de “instroomgroep” in.

Concreet houdt dit het volgende in:

  • Kinderen die na de zomervakantie, voor 1 januari, 4 jaar worden stromen in groep 1 in en maken het schooljaar in groep 1 af. Na afloop van dat schooljaar gaan deze kinderen, in principe, naar groep 2. Dit betekent dat deze kinderen geen volledige 2 kleuterjaren op onze school zitten. Kinderen die b.v. in november instromen, maken het jaar in groep 1 af en gaan vervolgens over naar groep 2.
  • Kinderen die na 1 januari instromen komen in “groep 0” en maken het jaar hierin af.Vervolgens gaan deze kinderen naar groep 1 en groep 2. Deze kinderen hebben dus meer dan 2 kleuterjaren onderwijs op onze school.

U begrijpt natuurlijk wel dat dit beleid op papier is en dat we de geldende richtlijnen volgen, maar we blijven kijken naar de ontwikkeling van uw kind. Is het kind eraan toe om door te stromen naar groep 2 of kan het kind beter nog een jaartje sterker worden in groep 1. We zullen dit kritisch blijven volgen en met u bespreken.

In de praktijk volgen de kinderen de jaren kleuteronderwijs die ze nodig hebben. Onze leerkrachten zijn capabel om dit in te schatten en met u te bespreken.
Indien u hierover nog vragen heeft, kunt u zich richten tot de leerkracht of de directie. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids