Huiswerk


Naar de schoolgids index


De groepen 6, 7 en 8 krijgen regelmatiger huiswerk mee. Een goede planning van het huiswerk is belangrijk en bovendien moet ook het leren van een proefwerk worden geleerd. Ouders spelen hierbij wederom een grote rol, vooral als het gaat om het begeleiden en stimuleren van hun kind bij dit leren. In de groepen 7 en 8 speelt ook de voorbereiding op het voortgezet onderwijs een belangrijke rol. Daar wordt immers een grote zelfstandigheid van de leerlingen verwacht met betrekking tot het verwerken van de aangeboden leerstof en de planning daarvan.
Als een kind niet in de gelegenheid is geweest om het huiswerk te maken (bijvoorbeeld door ziekte), dan volstaat een briefje van de ouders. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids