Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong


Naar de schoolgids index


We vinden het belangrijk dat ook deze kinderen uitgedaagd blijven worden en op hun niveau aangesproken worden. Veel is natuurlijk al op te lossen door bij je organisatie rekening te houden met deze groep kinderen. Zij hoeven bijvoorbeeld al niet de volledige instructie mee te volgen. Ook kan er vooraf getoetst worden, waardoor kinderen niet de stof hoeven in te oefenen die ze al beheersen. Daarnaast moeten zij voldoende geprikkeld worden om te leren leren, om te gaan met moeilijke vraagstukken e.d.

Binnen ons samenwerkend cluster werken we met een expertisegroep hoogbegaafdheid, deze specialisten komen een aantal keren per jaar bijelkaar en delen en spreiden kennis, ideeën en werkwijzen allen gericht op het praktisch handelen in de groep. Er is een clusterplan hoogbegaafdheid. Wanneer kinderen voldoen aan de toelatingseisen kunnen ze deelnemen aan onze cluster plusgroep voor groep 6 en 7. Kinderen van groep 8 kunnen deelnemen aan de masterclass van het voortgezet onderwijs.

De komende periode gaan we aan de slag om het aanbod te vergroten, maar ook de begeleiding te verbeteren. We stappen, net als alle scholen binnen Dynamiek, over op het gebruik van hethandelingsprotocol Hoogbegaafdheid. Doel hiervan is om kinderen al op jonge leeftijd te screenen. Hierdoor kunnen we vaststellen of kinderen een ontwikkelingsvoorsprong hebben en samen met ouders zoeken we dan naar een passend programma voor hen.

Soms kiezen we voor het versneld doorlopen van de basisschool (bijvoorbeeld een jaargroep overslaan). Hier zijn we echter terughoudend in, omdat ook de sociaal-emotionele ontwikkeling moet passen bij een dergelijke stap.
In het document “beleid kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong” beschrijft DynamiekScholengroep, en ook de Driehoek, welke ontwikkelingen de komende jaren ingezet gaan worden. Dit document is op school aanwezig. Elk kind is verschillend en vraagt een andere aanpak/begeleiding. Het is belangrijk dat we altijd ruimte en mogelijkheden hebben om kindspecifiek onze interventies in te richten passende bij de behoeften van ieder kind (binnen de mogelijkheden van de Driehoek). 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids