Opvang nieuwe leerlingen in de school


Naar de schoolgids index


In de meeste gevallen zal een leerling 4 jaar zijn als hij/zij voor het eerst naar school gaat. Voorafgaande aan het schooljaar dat uw kind vier jaar wordt, krijgt u als ouders een uitnodiging om naar school te komen. Tijdens dit inloopmoment kunt u samen met uw kind een kijkje komen nemen op onze school. Wij proberen u tijdens deze dag een beetje sfeer op onze school te laten proeven.
U kunt met uw vragen bij directie en team terecht. Ook wordt er informatie over de ouderraad, medezeggenschapsraad en tussenschoolse opvang gegeven. Mocht u besluiten uw kind aan te melden, dan kan dat op deze dag. U bent dit echter niet verplicht. In verband met de organisatie van de nieuwe groepen vinden wij het wel altijd fijn om zo vroeg mogelijk te weten hoeveel kinderen er gedurende het nieuwe schooljaar zullen instromen.

  • Als uw kind vier jaar wordt, mag het de dag na deze verjaardag naar school.
  • Kinderen die in september vier jaar worden kunnen vanaf de eerste dag van het nieuwe schooljaar de school bezoeken.

Om uw kind een beetje te laten wennen, mag uw kind in overleg met de groepsleerkracht, twee dagdelen voorafgaande aan het definitieve schoolbezoek al een kijkje komen nemen in de groep. Voordat uw kind bij ons op school komt nodigt de leerkracht u uit voor een intakegesprek. Na zes weken onderwijs zal de leerkracht een afspraak maken voor een huisbezoek. Op persoonlijke wijze maakt de leerkracht kennis met de thuisomgeving . Samen met de ouders bespreekt de leerkracht de eerste zes weken leren en spelen op de Driehoek. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids