Verslaggeving naar ouders


Naar de schoolgids index


Als ouder heeft u er recht op om te weten hoe het met uw kind gaat. Wij doen dan ook ons best u op de hoogte te houden.

In het najaar en het voorjaar zijn er naar aanleiding van de rapporten oudergesprekken.
U bent dan in de gelegenheid om met de leerkracht van uw kind de vorderingen te
bespreken. Ook de interne begeleider van de school is op deze tijdstippen aanwezig. Ook bij het laatste rapport bieden wij ouders de mogelijkheid de leerkracht van hun
kind(eren) te spreken. Dit gebeurt dan op initiatief van de ouders en/of de leerkracht.

De leerkracht van uw kind zal u tijdig informeren indien het op school minder goed gaat. Natuurlijk informeren wij ouders ook als uw kind meer aankan dan de aangeboden leerstof. Ook u kunt contact opnemen met de groepsleerkracht en in een gesprek dingen vertellen die hij of zij moet weten van thuis. Aarzel niet om dat te doen. Overleg tussen leerkracht en ouders is in het belang van uw kind.
Na schooltijd kunt u ons altijd aanspreken. Als op een bepaald moment andere verplichtingen een directe afwikkeling in de weg zou staan, wordt er op korte termijn een afspraak gemaakt. De directie van de school kunt u onder schooltijd het beste bereiken op dinsdag en donderdagmiddag. De interne begeleider is, met name, op dinsdag, bereikbaar. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids