De samenstelling


Naar de schoolgids index


Het team van de school bestaat uit:

  • de directeur
  • de intern-begeleider
  • de leerkrachten
  • de vakleerkracht muziek
  • het onderwijsondersteunend personeel (onderwijsassistente, de administratiekracht en de conciërge)
  • de interieurverzorgster

Het is niet meer zo dat een leerkracht alle lessen van een groep verzorgt. Door compensatieverlof of deeltijdarbeid zijn in veel groepen twee leerkrachten actief. Bij ziekte van deeltijdarbeiders ligt het voor de hand dat de ander invalt, tenzij hij of zij andere verplichtingen heeft.
Naast de kwantitatieve problemen speelt ook het kwalitatieve probleem dat er vaak geen vervangers te vinden zijn voor de bovenbouw. Indien een afwezige leerkracht niet vervangen kan worden, ziet de school zich genoodzaakt andere oplossingen te bedenken. We verwachten dat er een schaarste zal ontstaan in beschikbare vervangers. Bij een tekort aan vervangers zullen we de eerste dag de groep opsplitsen vanaf de tweede dag zullen de groepen om beurten een dag lesuitval hebben.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids