De schoolorganisatorische taken


Naar de schoolgids index


We maken gebruik van ieders expertise, kennis en hoofdzakelijke lesgebonden taken. Jaarlijks wordt samen met alle teamleden bepaald welke activiteiten wij nodig achten om onze school kwalitatief goed te laten functioneren. Hierbij is het steeds belangrijk prioriteiten te stellen zodat we samen garant kunnen staan voor een goede inrichting van onze basisopdracht: het geven van goed onderwijs.

Alle teamleden dragen zorg voor een goede invulling van de door hen gekozen taken. Dit wil zeggen dat ieder leiding geeft aan het opstarten, coördineren en betreffende taak goed uit te oefenen. Hierbij kiest hij collega’s, leerlingen en ouders die nodig zijn om bij te dragen aan de uitvoering van deze taak.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids