Professionalisering


Naar de schoolgids index


Het team neemt regelmatig deel aan scholing. Deze scholing wordt gevolgd vanuit het belang van de algemene schoolontwikkeling of individuele ontwikkelingswensen. De meeste scholing vindt plaats buiten de schooltijden. Het kan ook voorkomen dat een scholingsmoment van het gehele team of een individueel teamlid tijdens schooluren plaatsvindt.
In die gevallen wordt u tijdig op de hoogte gebracht over vervanging of extra vrije momenten voor de kinderen. We willen hiervoor tevens verwijzen naar de actuele schoolkalender.

Door middel van nascholing beoogt de school een kwaliteitsverbetering van het onderwijs door middel van goed opgeleide leerkrachten en het welbevinden van het personeel. Nascholing staat niet op zichzelf, maar vormt een onderdeel van een bredere beleidscyclus binnen onze school. Het merendeel van de nascholingsonderwerpen zijn gekoppeld aan de onderdelen uit de actuele jaarplannen die zijn afgeleid van het schoolplan 2011-2015.
Nascholing is één van de instrumenten die we hanteren bij het realiseren van een kwaliteitsverbetering van het onderwijs.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids