Stagiaires


Naar de schoolgids index


Wij prijzen ons gelukkig geregeld stagiaires van de PABO (Pedagogische Academie Basis Onderwijs) te mogen begeleiden. Wij vinden het een goede zaak op deze wijze mee te helpen de school ook in de toekomst te voorzien van goed opgeleide leerkrachten. Bovendien is het contact met de PABO en jonge collega’s ook voor modern en levendig onderwijs van groot belang. De eindverantwoordelijkheid van de door stagiaires gegeven lessen blijft altijd bij de betreffende groepsleerkracht, ook als ze soms voor langere tijd zelfstandig voor een groep staan. Dit laatste is het geval bij de vierdejaars die kort voor het begin van hun onderwijsloopbaan staan. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids