Het belang van de betrokkenheid van ouders


Naar de schoolgids index


Wij vinden het belangrijk dat u nauw betrokken bent bij het wel en wee van uw kind(eren) op school. Kinderen voelen zich beter thuis op school als hun ouders een goed contact hebben met de school. Ze weten wat er dagelijks met de kinderen wordt gedaan en er thuis met hen over praten. De ontwikkeling van de leerling verloopt dan vaak beter.
Op verschillende manieren proberen we daarom dan ook de betrokkenheid van de ouders te vergroten. Via schriftelijke informatie en informatie via onze website en isy- school wordt u zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen op school. Ouders worden gevraagd actief deel te nemen aan specifieke activiteiten op school, zoals hulp bij de sportdag, ondersteuning bij het groepsgebeuren, hulp bij de activiteitendag
en andere activiteiten. Door actief deel te nemen aan activiteiten op school of door mee te praten en mee te beslissen kunt u meehelpen om onze school beter te laten functioneren. Als u echt wil meepraten en meebeslissen over de school kunt u lid worden van de medezeggenschapsraad of de ouderraad.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids