Informatievoorziening aan ouders


Naar de schoolgids index


Tijdens informatiebijeenkomsten krijgt u informatie over wat uw kind dit jaar op school allemaal zal gaan doen. In de eerste week van oktober krijgt uw kind ook onze schoolkalender (deel 2) mee naar huis. Hierin kunt u praktische informatie vinden die betrekking heeft op de hele school, bijvoorbeeld wanneer de rapportavonden zijn, de vakanties en wanneer we andere activiteiten hebben gepland. Tevens kunt u in de schoolkalender informatie vinden over de ouderraad en de medezeggenschapsraad. We streven ernaar deze kalender zo volledig mogelijk te presenteren. Het kan voorkomen dat er gedurende het schooljaar wijzigingen plaatsvinden.
De Driehoek maakt gebruik van het al eerder genoemde digitale communicatiesysteem ISY-school. Met dit systeem kan de school de ouders op een adequate en handige manier informeren over actualiteiten op school. Dit werkt op verschillende niveaus zowel op school- als groepsniveau. De leerkracht kan bij het versturen van het bericht ook een reactiemogelijkheid toevoegen. Ouders beheren hun eigen e- mailadres (meerdere kan ook) in het systeem zodat ze de informatie kunnen blijven ontvangen ook bij wijziging.
De teamleden of de ouderraad vraagt, wanneer nodig aan ouders om zich op te geven voor allerlei activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld bij St. Nicolaas, Kerstmis, sportdag of andere activiteiten van de school zijn. Veel van deze activiteiten zijn zelfs onuitvoerbaar geworden zonder uw hulp. Leerkrachten en ouders helpen elkaar bij de invulling van de activiteiten aan de kinderen van onze school.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids