Ouderbijdrage


Naar de schoolgids index


De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waaruit allerlei extra zaken worden betaald voor de kinderen. De bijdrage is 20 euro per kind.
De ouderraad beheert de ouderbijdrage en kan daardoor een bijdrage leveren aan een zo plezierig mogelijk verblijf van de kinderen op basisschool de Driehoek. Tevens wil de ouderraad met behulp van het systeem “ouderbijdrage” voorkomen dat de ouders/verzorgers steeds individueel benaderd moeten worden om een rekening te betalen voor de gemaakte kosten, als hun kind(eren) aan activiteiten heeft/hebben deelgenomen.
De oudervereniging legt in haar jaarvergadering een financiële verantwoording af aan haar leden. Indien ouders financieel niet in staat zijn de betaling inzake de ouderbijdrage te voldoen, kan een beroep worden gedaan op geheel of gedeeltelijke kwijtschelding.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids