Tussenschoolse en buitenschoolse opvang


Naar de schoolgids index


Tussen de middag kunnen de kinderen op school overblijven. De organisatie van het overblijven is in handen van ’t Nest.

Kinderopvang 't Nest is een organisatie die kwaliteit en continuïteit biedt in de opvang voor alle kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 13 jaar. Dit doen we in in meer dan 10 verschillende integrale kindcentra in de Gemeente Horst aan de Maas. We streven daarbij naar een steeds grotere verbondenheid met de buurt waarmee de leefbaarheid in de kleine kernen voor gezinnen met jonge kinderen aantrekkelijk blijft. Samen met ouders, scholen, lokale organisaties en ondernemers in de buurt creëren we voor kinderen een fijne plek om in op te groeien. In een samenleving waarin veranderingen elkaar snel opvolgen en individualisering steeds nadrukkelijker aanwezig is, wil
Kinderopvang 't Nest er juist zijn voor kinderen.

Met goed geschoolde pedagogische medewerkers zorgen we voor professionele opvang, begeleiding en activiteiten die aansluiten bij de ontwikkelingsfasen en interesses van uw kind, in uw buurt. Op die manier bieden wij ze de gelegenheid in een veilige en vertrouwde omgeving een sociaal netwerk op te bouwen, waarvan zij hun leven lang plezier hebben.

Aanspreekpunt binnen onze organisatie is:

Regio Hegelsom, Meterik, America, Griendtsveen, Swolgen/Tienray
Jacqueline Versleijen
(T) 06 - 10 22 70 92
(E) jacqueline.versleijen@kinderopvanghetnest.nl

http://www.kinderopvanghetnest.nl/contact


Download deze pagina Download de gehele schoolgids