Basisschool De Driehoek 
 

Privacy

Vanaf het moment dat je als ouder je kind aanmeldt bij onze school, start er een uitwisseling van persoonlijke gegevens van zowel ouder als kind. De wetgeving schrijft voor dat er zorgvuldig met deze gegevens dient te worden omgegaan.

Onze school biedt kwalitatief goed onderwijs aan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van digitale leer-, administratie-, en communicatiemiddelen. Bij dat gebruik kunnen privacygevoelige gegevens worden uitgewisseld.

AVG
De nieuwe Europese wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt en sinds 25 mei 2018 van kracht is, regelt dat die groeiende stroom van privacygevoelige gegevens op een veilige manier behandeld wordt.

Toestemming
Als ouder is het van belang dat je erop kunt vertrouwen dat SPO Griendtsveen de privacy van jou en je kind goed beschermt. Dat houdt in dat wij alleen echt benodigde gegevens van je vragen en duidelijk aangeven wat wij met de gegevens doen. Voor het gebruik van de gegevens wordt ook toestemming gevraagd. Dat geldt zeker voor het gebruik van foto’s en video’s. Deze toestemming wordt jaarlijks herhaald en je hebt het recht als ouder om deze elk moment weer in te trekken.

Privacy maatregelen
SPO Griendtsveen zorgt ervoor dat er verwerkersovereenkomsten zijn met de aanbieders van leerprogramma’s waar scholen gebruik van maken. Daarnaast worden de gebruikte computers, de digitale leermiddelen en de ICT infrastructuur goed beveiligd. Alle medewerkers hebben voldoende kennis om het privacybeleid en de AVG goed te kunnen uitvoeren.