Basisschool De Driehoek 
 

Over de school

Naam en situering
Basisschool De Driehoek ligt in Griendtsveen, een peeldorpje met ongeveer 600 inwoners, de naam de Driehoek is aan de school gegeven na een ingrijpende verbouwing in 1983. Het gebouw dateert oorspronkelijk uit 1907 en is tot 1961 een katholieke meisjesschool geweest.


De Driehoek

Oorspronkelijk is de naam gekozen vanwege de geografische ligging van het dorp. Voor ons staat de Driehoek voor een gemeenschappelijke basis. Iedereen binnen deze Driehoek is van evenveel waarde en krijgt de kans om zichzelf te zijn. Binnen de Driehoek voelen kinderen zich op hun gemak.
Vanuit deze basis willen we onderwijs geven dat recht doet aan de kwaliteiten van kinderen en leerkrachten. Iedereen mag zijn sterke kanten laten zien, maar ook zijn zwakke. Het kind staat centraal op de Driehoek. De hoeken worden gevormd door team, ouders en omgeving.

De hoeken zorgen samen voor de geborgenheid en het leren binnen de Driehoek. Ook in 2005 is de school verbouwd en is er een nieuw gedeelte aan toegevoegd. Onze school heeft de beschikking over vier lokalen, waarvan één speelwerklokaal.
Er is een gemeenschappelijke ruimte, die door de kleuters ook als speelzaal wordt gebruikt. We hebben een speelplaats, die groot genoeg is, om alle kinderen veilig te kunnen laten spelen.

Schoolbestuur

Sinds 1 augustus 2023 valt de Driehoek onder bestuur van SPO Griendtsveen. SPO Griendtsveen verzorgt primair onderwijs in het dorp Griendtsveen. Als bestuursvorm is gekozen voor een model met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur.
Het College van Bestuur heeft een groot aantal taken waaronder:
De zorg voor huisvesting.

  • Het doelmatig beheer van financiële, materiële- en personele middelen, het vaststellen van het strategisch beleid.
  • Het vaststellen van de begroting.
  • Externe contacten met gemeenten en andere partijen.
  • De zorg voor de veiligheid en de gezondheid en de overige arbeidsomstandigheden in de schoolgebouwen.

Samenstelling en bereikbaarheid van het College van Bestuur: Renee Savelkoul (voorzitter-bestuurder), Sjef Berkers (bestuurder)

Bereikbaarheid van het College van Bestuur:

Postadres
Lavendellaan 54, 5755PP, Griendtsveen

Bezoekadres
Helenaveenseweg 52
5766PB Griendtsveen
Website: www.spogriendtsveen.nl
E-mail: info@spogriendtsveen.nl